Comhthéacs

Áirítear Poblacht na hÉireann mar mhargadh beag de bharr an daonra de 5.1 mhilliún de réir Daonáirimh 2022. Ar ndóigh, laghdaíonn seo scóip d’iomaíocht fhairsing agus mar sin d’fhéadfaí a mheas go mbeadh comhchruinniú de chineál éigin dosheachanta. D’fhéadfaí a rá go bhfuil rogha níos mó i margaí áirithe - go suntasach na meáin chló - a d’fhéadfaí a mheas mar inmharthana tráchtála mar thoradh ar an gcúis gur tír chainteoirí Béarla de facto í Éire in ainneoin seasamh ainmniúil na Gaeilge mar ceann de theangacha oifigiúil náisiúnta. Mar sin, is gné suntasach de thírdhreach na meán áitiúil é na meáin ó thíortha eile inar labhraítear Béarla ó bunaíodh an Stáit.

Tá pátrúin tomhaltais meán na hÉireann i gcomhréir go leathan le noirm na hEorpa cé go bhfuil roinnt éagsúlachtaí suntasacha. De réir Eurobaraiméadar, is é an teilifís an foinse nuachta is mó úsáidte níor aithníodh ach 62% d’fhreagróirí mar sin é i gcomparáid le meán na hEorpa ag 75%. Os a choinne sin, tá seans níos mó go mbainfidh tomhaltóirí nuachta na hÉireann úsáid as ardáin nuachta ar líne (48%) agus raidió (44%) chun teacht ar an nuacht i comparáid le contrapháirtithe na hEorpa. Tá seans i bhfad níos mó go mbainfidh tomhaltóirí nuachta na hÉireann úsáid as ardáin na meán agus blaganna chun teacht ar an nuacht (47% de thomhaltóirí nuachta na hÉireann i gcomparáid le meán 26% san Eoraip). Agus laghdaithe leanúnacha i gciorclaíocht nuachtáin á léiriú, níor thuairiscigh ach 19% de thomhaltóirí nuachta na hÉireann go dtagtar ar an nuacht trí mheáin chló an tseachtain roimhe sin.

Léiríonn 66% de dhaonra na hÉireann leibhéil meán go hard muiníne sna meáin go foriomláin, díreach os cionn meán an AE de 61%. Tá claonadh ag tomhaltóirí nuachta na hÉireann a bheith níos amhrasaí maidir le foinsí nuachta ar líne: níl muinín ach ag 26% i bhfoinsí nuachta ar líne, (i gcomparáid le 35% sa chuid eile d’Eoraip), fíor a thiteann go 17% le haghaidh na meáin shóisialta).

 • Project by
  FuJo Logo
 •  
  Global Media Registry
 • In cooperation with
  EUROMO
 •  
  Co-funded by European Union