Print

De réir cosúlachta, tá tírdhreach mheáin chló na hÉireann i gcaoi mhaith, le breis is 16 nuachtán náisiúnta laethúla agus Domhnaigh agus thart ar 70 nuachtán áitiúla. In 2023, dúirt 65% do dhaoine Éireannacha níos sine na 16+ go léann siad teideal nuachtáin clóite uair nó níos mó sa tseachtain - 2.58 milliún duine. Tá teidil an RA ar fáil i margadh na hÉireann ón 19ú haois In 1988, áfach, chuaigh the Independent News and Media i gcomhpháirt le húinéirí Sasanacha an nuachtán tablóideach the Daily Star chun “leagan Éireannach” a sheoladh ag cumasc ábhar RA agus Éireannach le chéile. Ghlac nuachtáin RA eile an múnla céanna ina dhiaidh seo agus iad ag iarraidh an chiorclaíocht a leathnú i margadh na hÉireann.

Cé gur leathnaíodh an chiorclaíocht do na teidil uile le linn ré an Tíogair Cheiltigh (1995-2008, tá laghdú léitheoirí lom agus leanúnach ó loic airgeadais 2008. Tá an méid céanna fíor d’ioncam fógraíocht nuachtáin a thit ó €367m in 2007 go €92m in 2020.

Mar thoradh ar an dúshlán seo go hinmharthanacht airgeadais, b’éigean d’fhoilsitheoirí múnlaí gnó nua a lorg. Gan cúiteamh á dhéanamh d’ioncam fógraíochta meán chló, is aon triain d’ioncaim fógraíochta é an fhógraíocht digiteach agus táthar ag súil go dtiocfaidh luach níos mó air seo sna deich mbliana amach anseo. Ar an dóigh céanna, tá teidil Éireannacha ag iarraidh inmharthanacht a bhaint amach trí táthcheangail a lorg ó cinn níos mó (go minic eachtrach thar lear).

Gan fíoracha comparáideacha ciorclaíochta / lucht léitheoireachta díreacha le haghaidh príomh-mheáin chló in Éirinn ó 2018, tá sé ag éirí níos deacra fíoracha lucht féachana / scaire ioncaim a shannadh go grúpaí meáin chló éagsúla.

Mar sin féin, bunaithe ar sheanphátrúin ciorclaíochta is féidir na grúpaí seo a leanas a shainaithint mar shuntasach*:

 • Mediahuis Ireland - Irish Independent, The Herald, Sunday Independent, Sunday World

 • The Irish Times Group - Irish Times, Irish Examiner, The Echo, IrishTimes.ie, BreakingNews.ie, IrishExaminerOnline, Beat FM, WLR FM

 • News Corporation - Irish Sun, Sunday Times Irish, FM 104, Cork's 96

 • Reach PLC - Irish Daily Star, Irish Daily Mirror

 • Daily Mail and General Trust - Irish Daily Mail, Irish Mail on Sunday

 • Mediaforce- 15 nuachtán i bPoblacht na hÉireann, 7 nuachtán áitiúla shaora agus 13 suíomh gréasáin dírithe go háitiúil a bhaineann le teidil mheán chló

(*Níl liosta na bhfoilseachán uileghabhálach.)

Le blianta beaga anuas, rinne nuachtáin chló náisiúnta conradh le formhór na nuachtán, áitiúil agus náisiúnta araon, ag bogadh ó chló seachtrach. Le déanaí, dhún Mediahuis an mhonarcha clódóireachta dheireanach dá chuid sa Iúr, Tuaisceart Éireann, iad ag seachfhoinsiú na clódóireachta ar fad go The Irish Times. Agus in 2021, dhún News Corp áis dá chuid i gCeanannas, Co. na Mí.

Tá áis chlódóireachta Celtic Media fós i Co. na Mí, iad ag díriú ar nuachtáin áitiúla agus formáid tháblóideach. Cheannaigh Webprint Ireland, clódóir neamhspleách an Mediahuis a bhí ann cheana in Iarthar na Cathrach, Baile Átha Cliath agus déantar clódóireacht ar theidil náisiúnta lena n-áirítear The Business Post, Irish Daily Mail, The Irish Sun, The Sunday Times.

Meáin Chló
 • Project by
  FuJo Logo
 •  
  Global Media Registry
 • In cooperation with
  EUROMO
 •  
  Co-funded by European Union