Television

Is é an teilifís an foinse nuachta is mó úsáidte ach níor aithníodh ach 62% d’fhreagróirí mar sin é i gcomparáid le meán na hEorpa ag 75%.
Is ar éigean go bhféachann daoine óga ar an teilifís, áfach, déanann siad ábhar a sruthú in ionad

Tá sé ag éirí níos deacra líon iomlán cainéal craolta ar fáil in Éirinn a mheas toisc go tairgeadh teicneolaíochtaí dáilte atá ag dul i méid amhail teilifís dhigiteach trastíre (DTT), satailít, cábla agus Teilifís Prótacal Idirlín (IPTV). É sin ráite tá seacht gcainéal teilifíse “Éire-dhírithe,” déanann 46 chainéal breise bunaithe thar lear spás fógraíochta a dhíol i margadh na hÉireann. Níos faide ná sin, féadfaidh cainéil bhreise a thairiscint leis na pacáistí “bunúsacha” a chuireann ceannairí margadh dáilte closamhairc Sky Digital agus Virgin Media ar fáil, cainéil bhreise atá sna raon níos doimhne dá n-eolairí leictreonach clár.

Mar aon leis sin, is é RTÉ(Raidió Teilifís Éireann), an PSM a bhfuil faoi úinéireacht an stáit, an craoltóir is mó i margadh teilifíse na hÉireann. Tá sciar den lucht féachana de 26.75% ag an trí chainéal líneach go carnach (RTE 1, RTE 2 agus RTE jr) ó 2022. Tá sciar lucht féachana de 2% ag dara PSM éagsúil, TG4,a dhéanann formhór na craoltóireachta trí Ghaeilge, tá tóir i bhfad níos lú air. Is é Oireachtas TV an tríú craoltóir seirbhís poiblí, a chuireann beoshruthanna ar fáil den dá sheomra Pharlaimint na hÉireann nó Oireachtas (Dáil agus Seanad) mar aon lena gCoistí. Cé go bhfuil lucht féachana foriomlán an-íseal aige, baineann sé buaicphointe amach i rith éisteachtaí a mheallann aird an phobail - cur i gcás an chonspóid i Samhradh 2023 maidir le híocaíochtaí neamhluaite le láithreoir ardphróifíle.

An príomhchraoltóir eile i margadh na hÉireann is ea Virgin Media Television atá faoi úinéireacht mhórchomhlacht cábla, Liberty Global. Ina theannta sin, tá úinéireacht ag Liberty Global ar Virgin Media Ireland a bhfuil seasamh láidir aige i margadh cábla na hÉireann. Tá an ceithre chainéal de chuid Virgin Media maoinithe ar bhonn tráchtála amháin, a bheag nó a mhór. D’fhás an grúpa Virgin ón ngrúpa TV3, an chéad stáisiún tráchtála náisiúnta a chuaigh ar aer don chéad uair in 1998. Cheannaigh Virgin Media TV3 agus UTV Ireland in 2015 agus 2016 go seach. Ba é sciar lucht féachana iomlán an ghrúpa 18.79% in 2022.

Lena cois sin, tá sciar den mhargadh timpeall 6% ag grúpa 15 cainéal de chuid Sky Television. Bhí an stáisiún faoi úinéireacht News Corporation roimhe seo ach cheannaigh Comcast é in 2018. Tá Sky Digital, a dhéanann monaplú ar mhargadh dáilte na teilifíse satailíte in Éirinn go héifeachtach faoi úinéireacht Comcast freisin.

Is 6% de lucht féachana na hÉireann é an dá phríomhstáisiúin teilifíse BBC (British Broadcasting Corporation) ach cuirtear leis seo leis an 3-4%de sciar iomlán lucht féachana de chainéal faoi úinéireacht an fochuideachta BBC, UKTV.

 • Project by
  FuJo Logo
 •  
  Global Media Registry
 • In cooperation with
  EUROMO
 •  
  Co-funded by European Union