Is Miste Don Saol Úinéireacht na Meán

Téann na mórmheáin i bhfeidhm ar an gcaoi ina dtuigtear fíricí agus ina ndéantar cur is cúiteamh fúthu sa tsochaí. Tá neamhspleáchas agus iolrachas sna meáin, tuairimí agus dearcthaí an phobail – cáineadh a dhéantar an an aicme cheannais san áireamh – ar na cosaintí is tábhachtaí dá bhfuil againn le cinntiú go bhfuil daonlathas sláintiúil againn. Nuair a dhéantar monatóireacht ar iolrachas agus tá iarrachtaí ar bun chun é a chinntiú, is é sin an chéad chéim i dtreo neamhspleáchais agus do rogha féin a bheith agat.

Conas is féidir le daoine iontaofacht eolais a mheas mura bhfuil a fhios acu cárbh as a tháinig sé? Conas is féidir le hiriseoirí a gcuid oibre a dhéanamh i gceart mura bhfuil a fhios acu cé atá i gceannas ar an gcuideachta lena bhfuil siad ag obair? Agus conas is féidir le húdaráis na meán aghaidh a thabhairt ar chomhchruinniú iomarcach i measc na meán a bheith mura bhfuil a fhios acu cé atá i mbun cúrsaí a stiúradh ó chúl stáitse? Bíonn tionchar ag struchtúr úinéireachta uaireanta ar an gcaoi ina ndéanann na meáin a gcuid acmhainní a bhainistiú. Tagann neart geilleagrach agus éifeachtúlacht earnáil na meán cumarsáide faoina anáil freisin, rud a bhfuil an-spéis ag infheisteoirí ionchasacha ann.

Faigh tuilleadh amach faoi ‘Cé leis na meáin?' inár mbunachar sonraí.

Déantar athbhreithniú go rialta ar an eolas atá le fáil ar an suíomh gréasáin seo, agus an t-eolas sin bunaithe ar fhaisnéis a fhaightear ó asraonta agus cuideachtaí meán agus ó thaifid phoiblí. I bhfianaise aon eachtra ábhartha a thiteann amach sa Éire, d’fhéadfadh athrú teacht ar an bhfaisnéis a thaispeántar ar an suíomh gréasáin.

Meáin & Úinéir
Indicators of Risk to Media Pluralism
 • Project by
  FuJo Logo
 •  
  Global Media Registry
 • In cooperation with
  EUROMO
 •  
  Co-funded by European Union