Radio

Is é an sciar lucht féachana atá ag an trí stáisiún raidió faoi oibríocht agus úinéireacht an stáit, RTÉ, (Raidió Teilifís Éireann) an sciar is mó ag aon ghrúpa raidió in Éirinn. Is sciar nóiméad 28% atá ag RTE Radio 1, 2FM agus RTE Lyric FM a éisteadh leis ar raidió na hÉireann in 2022. Déantar an PSM a mhaoiniú trí mheascán de táille cheadúnais (thart ar €200m in aghaidh na bliana) agus ioncam fógraíochta (€150m).

Is é an dara craoltóir is mó i margadh raidió na hÉireann ná Bauer Media Audio Ireland LP. Chuaigh an grúpa Bauer, de bhunadh na Gearmáine isteach sa mhargadh in 2021 nuair a cheannaigh siad cúig stáisiún Communicorp Group,agus an séú stáisiún in 2022, Cork’s Red FM agus an seachtú, iRadio in 2023. Tá úinéireacht ag Bauer ar stáisiúin náisiúnta agus tráchtála araon, stáisiún amháin i mBaile Átha Cliath agus cúig stáisiún áitiúla/réigiúnacha eile. Le chéile, tá sciar den mhargadh thart ar 25% ag na stáisiúin seo. I dtéarmaí ábhair, áfach, tá lucht éisteachta níos airde arís ag Bauer, mar go ndéanann siad ábhar nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta a sholáthar do stáisiúin raidió tráchtála áitiúla agus réigiúnacha uile trína sheirbhís Bauer News. Le déanaí, rinne siad leathnú níos mó agus an suíomh i margadh na hÉireann á daingniú acu trí Media Central a cheannach, gníomhaireacht díolacháin fógraíochta tras-ardán.

An craoltóir deireanach a bhfuil méid suntasach ann is ea Wireless Ireland, grúpa a bhfuil sé stáisiún aige (dhá cheann i mBaile Átha Cliath san áireamh) a raibh díreach breis agus 12% de mhargadh raidió aige in 2022. Tá Wireless faoi úinéireacht News Corporation a cheannaigh an oibríocht Éireannach in 2016 mar aon le 12 stáisiúin bunaithe san RA.

Radio
 • Project by
  FuJo Logo
 •  
  Global Media Registry
 • In cooperation with
  EUROMO
 •  
  Co-funded by European Union